Sommarens utställningar 2017

 

 

26 juni –12 juli

"Life"

Jeanette Karsten

Arkitektur& Design& konst

Glas och originallittografier

 

 

15 juli – 29 juli

Fårökonstnären

Stig Alyhr

Måleri

 

30 juli – 12 augusti

Systrarna och konstnärskollegorna

Agneta Forslund och

Mona-LIsa Eriksson visar ett samarbetsprojekt där den gemensamma utgångspunkten har varit ett bestämt mått och ett antal begrepp att förhålla sig till. Ett liknande projekt med en annan process och med andra premisser visades 2015 på ”Köttinspektionen” i Uppsala.

” Vi kanske fortsätter med del tre då det känns väldigt givande och inspirerande att bryta upp och utmana den traditionella konstnärsrollen som ofta innebär ett individuellt ensamarbete i ateljén.

 

 

15 augusti – 31 augusti

`”Hus ”

Katharina Muhrbeck

oljepastell och oljemåleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Petesgården finns även permanenta utställningar.

 

På loftet kan du se Mattias Klintbergs intressanta bilder av arbetslivet på en gotländsk gård vid 1800-talets slut.

 

På loftet finns också en liten utställning om gotländska föregångskvinnor. Både Ada och Maj är så klart med där.

 

Där hittar du också en mycket bra utställning om gotländska byggnader, tradition och teknik.

Bra kunskap inte minst för den som äger ett äldre hus på Gotland.

 

Konståtervinningen kan du köpa konst som lämnats in till försäljning. Här finns mycket gotländsk konst av allehanda slag.

 

På bottenvåningen finns en fin rosenutställning. Rosor är lite av en karaktärsväxt i Petesgårdens trädgård.